TAŞERON ÇALIŞANLARININ (GÜVENLİK GÖREVLİLERİ) İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV İLANI

           

               01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı resmi gazetede yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları içeren tebliğin 39. maddesine istinaden Ilgın Belediyesinde işçi statüsüne geçirilecek olanlar için (GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN) 08.03.2018 tarihinde saat 09.30'da Belediye Meclis Salonunda yazılı sınav yapılacak olup, sözlü sınav da aynı gün aynı yerde saat 10.00'da yapılacaktır.