DUYURUİl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi statüsünde çalışmakta olup 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçiler hali hazırda ilgili şirketlerin işçisi olduklarından ayrıca bu işçiler için geçiş işleminin yapılmasına gerek olmayıp şirketlerde mevcut statüleri ile çalışmaya devam edeceklerdir.

05.12.2017 tarihi ve daha sonrasında Ilgın Termal A.Ş.’ ye hizmet alımı personeli olarak iş girişi yapılanlar kapsam dışıdır.

Başvuru Ek İlanı: