GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVINI KAZANANLAR

18.01.2018 tarih ve saat: 10.00'da yapılan Görevde Yükselme ve Unvan değişikliğine dair yönetmelik kapsamında yapılan sözlü sınavını kazanan personeller aşağıdadır.

--- Adem GÜLDİKEN                82.60 Puan     V.H.K.İ.

--- Recep BORAN                    74.60 Puan      Müdürlük

--- Muammer ÇELİKKAYA        77.80 Puan      MüdürlükGÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVINDA SORULACAK SORULAR

 

1-Boşanma İşlemini yurtdışında yapanların boşanmalarının Türkiye'de tanınması için açtıkları davaya ne denir?

Cevap:  Tenfiz Davası

 

2-6245 sayılı harcırah kanununa göre geçici görevle memuriyet mahalli dışında görev yaparken hastalanarak 20 gün sağlık raporu alan memura raporlu olduğu süre için yevmiye verilir mi? Verilirse kaç günü için verilir?

Cevap: Yevmiye verilir. Raporlu olduğu sürenin 7 günü için yevmiye verilir.

 

3- Kaside veya mesnevi içine sıkıştırılan gazel e ne isim verilir?

Cevap: Tegazzül

 

4-6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre yurt içinde yer değiştirme masrafı memurun kendisi ve harcıraha müstahak aile fertleri için memurun gündeliğinin kaç katı şeklinde uygulanır? Bunların toplamı gündeliğin kaç katını geçemez?

Cevap: Memurun kendisi için gündeliğinin 20 katı, harcıraha müstahak aile fertleri için 10'ar kat bunların toplamı memurun gündeliğinin 60 katını geçemez.

 

5-Nisan 2013 de Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Dünyanın ilk zırhlı ve yüzme özelliği olan dozerin adı nedir?

Cevap: AZMİM (Amfibi Zırhlı İstihkâm İş Makinası)

 

6-6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin geçici görev yerinde ve yolda geçirdikleri süreler için 1/3-2/3 ve Tam gündelik alabilmesi için hangi zaman dilimlerini geçirmeleri gerekiyor? Saatlerini de söyleyiniz?

Cevap: Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

 

7-Cumhurbaşkanlığı 2016 yılı kültür ve sanat büyük ödüllerinde Geleneksel sanatlar dalında ödülü kim aldı?

Cevap: Feridun Özgören

 

8 -Osmanlı Devletinde ilk kez hangi belge ile mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvenliği ilkeleri getirilmiştir?

Cevap: Ferman-ı Adalet

 

9-Bir şehrin güzelliklerinden söz eden manzum esere ne ad verilir?

Cevap: Şehrengiz

 

10- Kanun yararına temyiz yoluna kim başvurabilir?

Cevap: Danıştay Başsavcısı

 

11-Türkiye'de ilk kadın hekim kimdir hangi yıl da olmuştur?

Cevap: 1921 'de Dr. Safiye Ali

 

12:HSYK kaç üyeden oluşur. Üyelerinin kaç tanesini kim seçer?

Cevap: 13 üyeden oluşur. Üyelerin 7 tanesini TBMM 4 tanesini Cumhurbaşkanı seçer.

 

13-Türkiye'deki ilk kadın heykeltıraş kimdir'? Kaç yılında olmuştur?

Cevap:1925 'de Sabiha Bengütaş

 

14-Kamu ihale kurulu üyelerini kim teklif eder'? Atamasını kim yapar'?

Cevap: Maliye Bakam teklif eder, Bakanlar kurulu atar.

 

15-Türkiye'uin üye olduğu ilk uluslararası örgüt olan Milletler Cemiyetindeki ilk temsilcisi kimdir?

Cevap: Cemal Hüsnü TARAY

 

16-Ombudsmanlık ne demektir?

Cevap: Kamu denetçiliği (idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak görevidir.)

 

17-Yazışma yaparken üst makama, alt makama ve karışık gönderimde nasıl hitap edilir?

Cevap: Üst makama arz, alt makama rica karışık gönderimlerde arz ve rica ederim.

 

18 -Türkiye’nin ilk şeker fabrikası nerede kurulmuştur?

Cevap: Uşak 'da kurulmuştur.