11 NOLU DÜZENLEME SAHASI İLANI

Belediye Encümenimizin 05.12.2018 tarih ve 761 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi 2981/3290 sayılı yasanın ek­1 maddesi gereğince uygulama kararı alınmış ve 30.10.2019 tarih ve 354 sayılı encümen kararı ile 11 nolu düzenleme sahası olarak onanmıştır.

Belediye Encümenimizin 05.12.2018 tarih ve 761 sayılı kararı ile ilçemiz Behlülbey Mahallesi 467 ada 239, 3, 59, 263, 11, 66, 286, 12, 70, 290, 22, 115, 292, 23, 117, 24, 58, 21 nolu parseller, 793 ada 185, 187 nolu parsellerde ekli sınır haritasında görüldüğü üzere 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ve 2981/3290 sayılı yasanın ek­1 maddesi gereğince uygulama yapılmasına ( 11 nolu düzenleme sahası olarak ) karar   verilmiştir.

Belediyemize ait 11 nolu düzenleme sahası Konya Büyükşehir Belediyesinin 21/04/2020 tarih ve 2020/306 sayılı kararıyla parselasyon planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesi gereğince onanmış olup tasdik edilen 11 nolu düzenleme sahasına ait encümen kararı parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 02.06.2020 tarihinden 01.07.2020 tarihine kadar 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Vatandaşlarımızın bu süre içerisinde İmar Planı Değişikliği ile ilgili itirazlarını Belediye Encümeninde görüşülmek üzere Başkanlığımıza yapmaları ilan olunur.


ENCÜMEN KARARI

DAĞITIM CETVELLERİ