İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN PAFTA VE KOORDİNATLARI

İLAN

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlçemiz Behlülbey mahallesi 198 ada 28-30-32 numaralı parsellerde Konya 2. idare mahkemesinin 1/1000 Uygulama imar planına esas iptal kararlarına istinaden PİN=UİP- 1511,78 numaralı imar planı değişikliği hazırlanmış ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2020 tarih ve 266 sayılı meclis kararı ile onanmış, olup 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7/b ve 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi gereğince 20.05.2020 tarihinden 20.06.2020 tarihine kadar 30 gün süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Konya Büyükşehir belediyesinin aşağıda belirtilen linklerinden ilan askı listeleri takip edilebilir.

Vatandaşlarımızın bu süre zarfında İmar planı ile ilgili itirazlarını Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlığımıza yapmaları ilan olunur.

İMAR PLANI YAPILAN PAFTA

1. İmar Planı: Planlama alanı; Konya İli, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi sınırları içinde yer alan 198 ada 28-30-32 parsel L27-B-24-D-1-A pafta ( Y : 404 010 - 404 099 , X : 4 238 542 - 4 238 338 )

  1. https://kbs.konya.bel.tr/#/rehber/askiilce@ilgin
  1. https://imarportali.konya.bel.tr/#/askiSozel?askiilce=ilgin