5 NİSAN DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve demokratik hukuk devletinin ön koşulu olan bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsurlarından savunmayı temsil eden avukatlarımız, adaletin tecellisine katkıda bulunarak toplumsal barışın korunmasına ve devamına hizmet etmektedir.
Çok önemli ve kutsal bir görev icra eden avukatlarımız ve onların meslek kuruluşları olan barolarımız; bireylerin hakları kadar, hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş demokrasinin de her zaman yılmaz savunucuları olmuşlardır. Bu nedenle avukatlık, adaletin tecellisinde ve adaletin teminatı altındaki hürriyetlerin korunup sürdürülmesinde insanlık tarihi boyunca üstlendiği önemli misyonu gelecekte de devam ettirecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Ilgınlı Avukatlarımız olmak üzere tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Yalçın ERTAŞ

Ilgın Belediye Başkanı