İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN PAFTA VE KOORDİNATLARIİLAN

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


  İlçemiz Aşağıçiğil mahallesi 121 ada 12 nolu parselde PİN=UİP-1511,71 numaralı imar planı değişikliği hazırlanmış, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2019 tarih 859 sayılı meclis kararı ile onanmış olup 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7/b ve 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi gereğince 03.01.2020 tarihinden 03.02.2020 tarihine kadar 30 gün süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Konya Büyükşehir belediyesinin aşağıda belirtilen linklerinden ilan askı listeleri takip edilebilir.                   

Vatandaşlarımızın bu süre zarfında İmar planı ile ilgili itirazlarını Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlığımıza yapmaları ilan olunur.

İMAR PLANI YAPILAN PAFTA

1. İmar Planı: Planlama alanı; Konya İli, Ilgın İlçesi, Aşağıçiğil Mahallesi sınırları içinde yer alan 121 ada 12 parsel   30-K-4-C pafta  ( Y : 400 100 - 400 144, X : 4 213 789 - 4 213 641 )

1. https://kbs.konya.bel.tr/#/rehber/askiilce@ilgin

2. https://imarportali.konya.bel.tr/#/askiSozel?askiilce=ilgin