DUYURULAR

SINAV SONUÇLARI

Image

08.03.2018 tarihinde 09.30 -10.30 saatleri arasında, Ilgın Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen taşeron işçilerin işçi statüsüne geçirilmesi yazılı ve sözlü sınavları yapılmış olup;


DUYURU

Image

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi statüsünde çalışmakta olup 4734 sayılı kanun...


TAŞINMAZ İHALE İLANI

Image

Belediyemize ait Gayr-ı Menkullerin Kiralanması , 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. ve 46. Maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 07.02.2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.


GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Image

Mahalli İdareler görevde yükselme yönetmeliği gereğince 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesine istinaden görevde yükselme yazılı sınavı yapılmıştır. Yazılı sınav sonucuna göre Müdürlük, Şeflik ve V.H.K.İ Unvanlarında Görevde...


DUYURU

Image

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene...


« 1 2 3 4 5 »