İMAR PLANI REVİZYONU

Belediyemiz sınırları içerisinde, 12.05.2017 tarih ve 519 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince onaylı 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı 02.06.2017 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle Büyükşehir Belediye binasının 4’üncü kat salonunda ve http://imarkbs.konya.bel.tr:4535/konyagis/askilistesi.aspx internet sitesinde halkın tetkik ve görüşlerine asılmıştır. Ayrıca; vatandaşlarımızın planlar ile ilgili daha iyi bilgi alabilmesi adına söz konusu plan, eş zamanlı olarak Belediye binamızda da halkın tetkik ve görüşlerine asılmıştır.

Meclis Tarihi

Kararı

12.05.2017

519

(Ilgın İlçesi 1/5.000 Nazım İmar Planı Revizyonu)