İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN PAFTA VE KOORDİNATLARI

İlçemiz onaylı İmar Planlarında Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 797 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen Ilgın Merkez Mahalleleri 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyon Çalışması ( 2. Etap 3.Askı ) hazırlanmış 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun 7/b ve 14. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8 maddesince onanmış olup tasdik edilen Ilgın Merkez Mahalleleri 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyon Çalışması ( 2. Etap  3. Askı ) 07.09.2018 tarihinden 06.10.2018 tarihine kadar Belediyemiz ilan panosunda asılmak sureti ile askıya çıkarılmıştır.

Vatandaşlarımızın bu süre içerisinde İmar Planı Revizyon Çalışması ile ilgili itirazlarını Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlığımıza yapmaları ilan olunur.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN PAFTA VE KOORDİNATLARI

1.Ilgın Merkez Mahalleleri 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyon Çalışması ( 2. Etap 3.Askı PİN 1511,35 )