GAYR-I MENKUL KİRALAMA VE GAYR-I MENKUL SATIŞI İHALESİ İLANI


            Belediyemize ait Gayr-ı Menkullerin Satış ve Kiralanması , 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. ve 46. Maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 30/05/2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

            İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 30/05/2018 – 10.00 – Belediye Meclis Toplantı Salonu

            İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 06/06/2018 Çarşamba günü aynı yerde saat 10.00’da satış ve kiralama işlemi gerçekleştirilecektir.

            İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler; 100,00-TL karşılığında kiralama ve satış ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.